Pilisszántói Páduai Szent Antal plébánia

0
764

Napi Pilisszántó: Pilisszántói Páduai Szent Antal plébánia

Barokk templom Páduai Szent Antalnak szentelve. (1759–60), alatta 2000-től középkori romokat fedeztek fel, melyek nagy valószínűséggel a pálosok elsőként alapított kolostorának maradványai. A templom oltárképét az 1865-ös tűzvészben elpusztult eredeti pótlására Feszty Masa (Feszty Árpád lánya) festette 1953-ban.

Egyik jelentős emlékanyaga az 1760-ban épült templomfalában elhelyezett reneszánsz címeres faragvány. Eredetét nem ismerjük, a legújabb kiadványok is úgy említik, mint egy környékbeli kolostorból idekerült követ. A szántói szájhagyomány szerint a falu első temetőjében állott templom egyik köve lehetett. Mindenesetre a rajta látható címert ábrázoló, 1707-es évszámot viselő – SIGILUM. PAGO SZANTO felirattal – pecsétről tudunk. A címer pedig 1991-től – Szőnyi József polgármester szorgalmazására – visszakerült a falu pecsétnyomójára.

Szabadon álló keletelt homlokzati tornyos templom.
Homlokzata középső részén enyhén kiülő rizalitban füles záróköves kapu, faragott biedermeier kórusablak.
A főpárkány fölött, a sima oromfalháromszögek között emelkedő toronytest alsó részén fekvő téglány alakú ablak. A torony négy oldalán egy-egy félkörös záródású harangablak. Nyolcélű párnatagos bádogsisak.
A homlokzat részeit falsávok keretezik. A bejárattól balra a homlokzaton magasan befalazva hosszúkás fekvő ablakban finom reneszánsz faragású relief van befalazva. Közepén haránt hasított címerpajzs; alsó részén három búzakalász, fent két hatküllőjű csillag, a címer két oldaláról hullámzó bojtos végű szalagok.
A oldalhomlokzatot a kórus vonalában mindkét oldalon kettős támpillérek erősítik. A hajó két oldalán két-két, a szentélyen egy-egy szegmensíves ablak. A szentély ferdén hátralépő falakkal csatlakozik a hajóhoz, egyenes záródású keleti részén fekvő ovális ablak, alatta sátortetős sekrestyeépület.
Körülfutó magas lábazat, cserépfedés.

/Forrás: Mali László, Wikipedia, Muemlekem.hu/