Budakalász hulladékszállítási információi

0
780

Kommunális hulladék

A hulladékszállítás kötelező közszolgáltatás, tehát szerződéssel minden ingatlantulajdonosnak rendelkeznie kell. Budakalászon a Zöld Bicske Kft. végzi a szolgáltatást.
A kommunális hulladék szállítási napjai a közlemény végén találhatóak.
A használni kívánt edény típusának meg kell egyeznie a megkötött szerződéssel (tehát aki 60 literes kukára kötötte meg a szerződést, az kizárólag 60 literes kukával veheti igénybe a szolgáltatást). A legkisebb kuka (60 literes) ürítésére csak az az ingatlanhasználó köthet szerződést, aki a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, és ezt a tényt a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

Számlázás

A számlázást a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos észrevételeikkel, panaszaikkal a céghez fordulhatnak.

Lomtalanítás

Évente egyszer, maximum 6 m3 hulladék szállíttatható el. Időpont a Zöld Bicske Kft. ügyfélszolgálatán kérhető, lehetőleg e-mailben.

Elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során műanyag- és papírhulladékotszállít el a szolgáltató. A szállítási nap minden hónap utolsó hétfője. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közé egyéb hulladék pl.: zöldhulladék, kommunális hulladék, lom stb. nem helyezhető ki. A szolgálattó a helyszínen hagyja azokat a zsákokat, melyek nem kilapított hulladékot tartalmaznak. A kilapítást gazdaságossági és környezetvédelemi szempontok mellett kormányrendelet is kötelezővé teszi.

1. Műanyaghulladék:

  • Mit tartalmazhat? Ásványvizes és üdítős PET palackok, különböző műanyagfóliák, bevásárlótáskák, szatyrok, zacskók, reklámtáskák stb.
  • Hogyan kell kihelyezni? Zsákban, laposra taposva, lehetőség szerint kupak nélkül

2. Papírhulladék

  • Mit tartalmazhat? Színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat, papírzacskó, papír kartondobozok, füzet, könyv, írógéppapír stb.
  • Hogyan kell kihelyezni? A szállítási napon kötegelve kell kihelyezni – a kartonpapírból készült nagyméretű dobozt is laposra hajtogatva, kötegelve kell kitenni.

Üveghulladék: A hulladékudvarban nyitvatartási időben veszi át a szolgáltató.

Zöldhulladék szállítás

A zöldhulladék szállítási napok 2017. második felében szeptembertől az alábbiak:

Szeptember 9., 23., október 7., 21., november 4., 18.

A zöldhulladékot ezeken a napokon kizárólag a közszolgáltató által küldött matricával ellátott zsákban vagy a közszolgáltató emblémás zöldhulladék zsákjában lehet kihelyezni. A kötegelt ágakra, illetve gallyakra is kell matricát helyezni. A nem megfelelő időben és módon kihelyezett zöldhulladékot nem szállítják el.

Az év utolsó szállítási napja 2017. november 18. Kizárólag ezen a napon, a szolgáltató az ingatlanok elé kihelyezett kötegelt vagy zsákos zöldhulladékot korlátlan mennyiségben, matrica nélkül elszállítja.

Esetenként keletkező többlethulladék

Amennyiben a zöldhulladékhoz térítésmentesen biztosított matricák száma nem elegendő vagy esetenként a szerződött kuka méreténél több kommunális hulladék keletkezik, a kihelyezéséhez szükséges zsákokat a Vas- és háztartási boltban (Petőfi tér 3.) és a Hulladékudvarban (2011 Budakalász Klinger Henrik u. hrsz: 1291/125, volt Lenfonógyár udvarában) lehet beszerezni.

Hulladékudvar

címe: Klinger Henrik utca 1291/25 hrsz.
nyitvatartása:
Csütörtök, péntek: 14 – 18 óráig
Szombat: 8 – 12 óráig

Közszolgáltató elérhetősége:

Cégnév: Zöld Bicske Nonprofit Kft.
A hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, észrevételek, panaszok esetén.

E-mail: info@zoldbicske.hu
Tel.: +36 22 350 111
Ügyfélszolgálati iroda: 2060 Bicske, Csákvári út 45.,
Ügyfélfogadás: hétfőn 8 és 16, szerdán 7 és 19, pénteken 8 és 12 óra között.

Hulladékudvar: minden hónap harmadik csütörtökén, 12 és 16 óra között

A pilisi térségben a hulladékszállítás műszaki problémák miatt továbbra is eltér időnként a szokásos ütemtől. Ennek oka, hogy a hulladékkezelés országos átalakítás előtt áll. A Budakalászon szolgáltató Zöld Bicske Kft.-nél munkaerő kapacitási problémák is jelentkeztek, ezért lassúbb a szállítás a városban. Az Önkormányzat több ízben felszólította a közszolgáltatót a szerződésben foglaltak betartására valamint az állam felé is jelezte, hogy a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem látta el teljeskörűen. A Zöld Bicske tájékoztatása szerint a vegyes (kommunális) hulladék elszállítása elsőbbséget élvez, emellett törekszik arra, hogy minél előbb pótolja a kimaradt szelektív és zöldhulladék szállításokat.

A rendezett városkép és közlekedésbiztonság megőrzése érdekében nyomatékosan kérjük, hogy a megváltozott szállítási körülmények ellenére, csak a meghatározott kihelyezési időpontok előtti napon tegyék ki a hulladékot.

A szolgáltató a fennálló problémák miatt kéri a lakosság türelmét és megértését.

Kommunális hulladék-szállítási járatterv (Utcák, utak, Budakalászon):

HÉTFŐ

Budai – Jókai – Táncsics – Vasútsor – Gyár u. – Hárfa  – Sport – Tanító  – Wesselényi – Mező  – Baráth  – Csapás  – Hargita  – Jankovics  – Márton Áron

Hajnalka – Pipacs -Nárcisz – Ciklámen – Mályva -Tövis -Bimbó -Kovács Lajos – Rózsa – Liliom – Virág  -Nefelejcs – Árvácska -Szegfű – Bem – Kossuth – Deák – Máli Pál – Kolónia – Ciklámen – Metró – Duna sétány – Gyöngyvirág – Százszorszép

Köves – Mély – Holló – Fecske – Rigó – Csalogány – Sas – Fácán köz – Galamb -János  – Kereszt – Scholz Ferenc – Pacsirta – Árok – Kőbányai – Klisovác  -Bokros  – Hegyalja  – Szüret – Szőlő – Puttony – Vincellér – Lugas  – Dolina  – Erdőhát – Templom – Damjanich

Damjanich – Sólyom – Ökörszem – Szalonka – Fürj – Kilátó  – Zöldfa  – Diófa  – Magyar – Pataksor  – Iskola  – Taván  – Szegély  – Berdó  – Napsugár

Petőfi tér –  Kálvária sétány  – Gyümölcs -Bodza  -Meggy – Kominka köz -Határ -Cseresznyés  -Gerinc -Szeder  -Golgota  -Áfonya – Felsővár -Budai -Liget -Hegyalja  – Lejtő -Domb – Dombhát – Kert – Domb  – Határ  – Iparos – Pomázi

Berdó – Meggy  – Berdó  – Berdó köz – Búzavirág  – Galagonya – Sugár  – Telkes  – Bozót  – Klisovác

Kedves – Harcsa – Tulipán – Napsugár – Gátőr – Töltés – Dunasétány – Csárda – Ártér – Dévér – Márna u – Ponty u –

KEDD

Szentendrei – Lehel – Bocskai – Dobó – Kinizsi – Zrínyi – Batthyány – Szent László – Munkácsi M.  – Attila – Martinovics – Petőfi – Mátyás – Bethlen G. – Arany J. – Rákóczi  – Árpád  – Széchenyi  – Ország  – József A. – József A. köz – Ipartelep – Kántor – Kertész – Kanonok – Sekrestyés – Hulladékudvar, OMV Ipartelep – Kalászi – Kiss J. – Telegdi Cs. – Kossuth L. u