Mozgalmas hónap áll mögöttünk – Interjú Budakalász polgármesterével

0
351

Mozgalmas, eseményekkel, döntésekkel tele hónap áll mögöttünk. A Képviselő-testület nyári szünet előtti utolsó rendes ülésen összesen 16 napirendet tárgyalt, emellett számos rendezvény, esemény zajlott le júniusban.

Az ülés elején a polgármesteri beszámolót megelőzően egy nemzetközi visszhangot is kiváltó budakalászi eseménnyel kapcsolatban fogadott el határozatot a Képviselő-testület.

Városunkban június végén soha nem tapasztalt, döbbenetes pusztítás történt. A szerb temetőben összesen 15 sírt gyaláztak meg vandálok.

Az eseménnyel kapcsolatban kezdeményeztem, hogy a Képviselő-testület fejezze ki együttérzését a Budakalászon 300 éves gyökerekkel rendelkező szerb nemzetiség felé és ítélje el a cselekményt. Bízom benne, hogy a tettesek mielőbb kézre kerülnek és elnyerik méltó büntetésüket.

A napirendek közül kezdjük a gazdasági vonatkozású témával. A testület módosította az érvényben lévő költségvetési rendeletét. Miért volt erre szükség?

A költségvetési rendelet módosítását egyrészt a 2016. évi pénzmaradvány, másrészt az első félévben beérkezett központi (állami) és EU-s támogatások tették szükségessé. A költségvetésünk főösszege a módosítást követően 1 milliárd 103 millió forinttal emelkedett. A pénzmaradványunk nagy részét az előző évek gyakorlatával ellentétben most nem költjük el, hanem annak mintegy 80 százalékát félretesszük a Berdó útjainak megépítésére. Korábbi ígéretünknek megfelelően a Kálvária utcában található ingatlan értékesítéséből befolyt összeget a Berdó útjainak javítására fordítjuk. Ez az összeg idén érkezett a város számlájára, amit a jövő évi útépítésig ott is tartunk.

Több döntés a született támogatások megítéléséről. Mik voltak ezek?

Önkormányzatunk mindig nagy gondot fordított a városi egyesületek, szervezetek munkájának támogatására. Azokat a szervezeteket támogatjuk, amelyek a lakók, a teljes közösség vagy annak része érdekében hasznos tevékenységet folytatnak. Ilyen szervezet a BMSE, mely a városi sportéletéért, a település jóhíréért tesz nagy erőfeszítéseket. A BMSE az MLSZ pályaépítési programjához csatlakozva műfüves pálya építéséhez kérte a testület támogatását a pályázati önrész biztosításával. A focipálya fejlesztése az Omszk park megújításának szerves részét képezi és az Önkormányzat vagyonát is növelni fogja, ezért megszavazta a 21 milliós forintos támogatást az egyesületnek.

Emellett a Zeneiskola 20 éves jubileumi ünnepségéhez és a Kamp Kapelle fúvószenekar nyári táborozásához járultunk hozzá 100-100 ezer forintos összeggel. A szentendrei rendelőintézet is kérte támogatásunkat. A lakosság egészségtudatosságának javítása, a prevenció kialakítása a célja az egészségfejlesztési iroda létrehozásának, melyre pályázatot nyújtott be az intézet. A megvalósulás esetén a fenntartáshoz járulna hozzá a város, lakosságarányosan évente 250 Ft/fő, azaz évente 2, 9 millió forinttal.

Jóváhagyta a Testület az óvodai csoportok számát és létszámát, emellett döntött az átépítés előtt álló Vasút sori óvodába járó gyermekek elhelyezéséről is.

Az óvodai csoportlétszámokat mindkét óvodában növelni kellett. Erre azért volt szükség, mert a korábbi évekhez képest sokkal több gyermek elhelyezését kérik az intézményekben. Az óvodai gyermeklétszám növekedésének oka, hogy több gyermeket vállalnak a családok, több fiatal pár költözött a településre, emellett a törvény szerint a harmadik életévet augusztus 31-ig betöltött gyermekeket kötelező elhelyezni az óvodákban. A Vasút sori Óvoda működésének ideiglenes szünetelése miatt a Nyitnikék óvodában a csoportok számát is növeltük eggyel. Mint ismeretes, két éve elhatároztuk, hogy a leromlott állagú épületbe a gyermekek egészségének védelme érdekében, a lehető legkíméletesebb módon, fokozatosan, kifutó rendszerben nem veszünk föl több gyermeket. Így a két évvel ezelőtti 45 főről mára 18-ra csökkent a gyermekek létszáma. Az óvoda vezetőjével egy nagyon humánus megoldást dolgoztunk ki. A Nyitnikék óvodában külön csoportszobában, „külsős” gyermekek nélkül, az óvónénik megtartásával egyben vesszük át a vasút sori csoportot. A közösségből 15-en fogadták el a lehetőséget, három gyermeket pedig a lakhely elhelyezkedése vagy a testvér más intézményben való nevelése miatt a többi óvodába vitték a szülei. A Vasút sori óvodapályázatunkkal kapcsolatban biztató híreket kaptunk, bízom benne, hogy következő lapszámunkban beszámolhatok a hivatalos döntésről.

Több személyi kérdésről is döntött a Testület. Az óvodánál maradva kezdjük először a Nyitnikék Óvoda vezetői pályázatával.

Az óvodavezető, Kernreiter Péterné nyugdíjba vonulása miatt pályázatot írtunk ki az intézményvezetői posztra. Két pályázat is érkezett egy belső és egy külső jelölt személyében.

Hosszas tanácskozás után végül az oktatási bizottság, majd a Testület is úgy döntött, hogy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot. A képviselő-testület úgy gondolta, hogy egyik jelölt megbízása esetén sem teljesülnének száz százalékban az óvodavezetővel szemben támasztott elvárások. Így ideiglenesen egy évre a jelenlegi igazgató-helyettest bíztuk meg az intézmény vezetésével. Az elkövetkező egy évben pedig reméljük megtaláljuk a megfelelő jelöltet. Kernreiter Péternének, Gabinak pedig 18 éves munkája után kívánunk jó egészséget, sok pihenést és tartalmas, nyugalmas nyugdíjas éveket.

A Kós Károly Művelődési Ház intézményvezetői megbízatása lejárt. Milyen eredménnyel zárult az új igazgató kinevezésére vonatkozó pályázat?

A kiírásra Benkó Attila, a jelenlegi vezető nyújtott be pályázatot. Az intézményvezető eddigi öt éves munkájával maximálisan elégedettek vagyunk. Az üresen kongó Faluházból Attila nyüzsgő otthont teremtett. A ház mára a közösségi élet szíve, motorja lett. Gyermekek, felnőttek és idősek egyaránt rendszeresen járnak ebbe a közösségi fészekbe.

A kultúra minden szegmense jelen van a házban, emellett a városi szervezetek is lehetőséget kapnak programjaik megvalósítására. Emellett Attila koordinálásában valósulnak meg városi rendezvényeink – a Tófutás, Kevélyre fel!, Városnap, nemzeti ünnepek – is. Így az intézményvezető pályázata és korábbi munkája alapján egyhangúan támogattuk ismételt kinevezését.

Az elmúlt hónapban utcafórumot tartottak a szentistvántelepiek Budakalászt és Pomázt elkerülő úttal kapcsolatban, ahová a városvezetést is meghívták a szervezők. Hogyan értékeli a megbeszélést?

A szentistvántelepiek közös beszélgetésre hívtak az elkerülő úttal kapcsolatban, ahol Ercsényi Tiborné alpolgármester asszonnyal és Hadházy Sándor országgyűlési képviselővel vettünk részt. Örömmel mondhatom, hogy a beszélgetés nyitott és konstruktív hangnemben zajlott.

A megbeszélésen ismertettük a jelenlegi helyzetet és a lehetőséget, a lakók pedig elmondták véleményüket és javaslataikat. Az úttal és más témákkal kapcsolatban is fontos elmondanom, hogy polgármesterként nekem az egész város érdekeit kell képviselnem. A szentistvántelepiek mellett ugyanolyan fontosak számomra a József Attila vagy a Budai, Pomázi út lakói, akik évek óta szenvednek a megnövekedett forgalomtól. A megbeszélés konklúziójaként egyetértettünk abban, hogy a város számára igazi megoldást az M0 építésének folytatása jelent. Erre minden reményünk megvan, hiszen a múlt hónap végén az állam kiemelt nemzetgazdasági projektté nyilvánította az M0 továbbépítését. Hadházy Sándor országgyűlési képviselő is ezt álláspontot képviselte a megbeszélésen, ennek mielőbbi megvalósításában ígérte segítségét. Reméljük, így a Szentistvántelepet elkerülő út megépítésére sem lesz így szükség.

Hol tart most a két nagy projekt, az iskola és a major?

Az iskola építése az ütemterv szerint halad. Jelenleg a terület belterületbe vonása zajlik, mely várhatóan 1-2 héten belül lezárul. Ezt követően nyújtjuk be engedélyezésre a terveket és előreláthatólag augusztus-szeptemberben írható ki a közbeszerzés és kezdődhet el a kivitelezés érdemi része.

A mintagazdaság kivitelezést át kellett tennünk a jövő évre. Ennek oka, hogy a Budapesti Agglomerációs Tervben – mely törvénnyel elfogadott rendelkezés – még szerepel Budakalász nyugati elkerülőútja. A város közigazgatási területén, zöldfelületeken áthaladó út megépítéséről azonban a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal történt megállapodásban lemondtunk. Az utat az Agglomerációs törvény rendelkezése szerint lehet levenni, a törvényt pedig előreláthatólag az idei őszi parlamenti ülésszakon módosítják majd. Ekkor kerülhet ki az összes hivatalos térképről, így a HÉSZ-ből is a nyomvonal. Bízom benne, hogy jövő évben az iskola átadásával közel egyidőben már látogatható lesz a Mintagazdaság is. Emellett beruházásaink a nyáron sem állnak meg: épül a sétány, a Kereszt utca és az Erdőhát utcai járda is. Bízom benne ugyanakkor, hogy olvasóinknak alkalmuk nyílik a nyaralásra, pihenésre és feltöltődésre. Kívánok mindenkinek kellemes nyarat!