Védett épületek Budakalászon

0
288

Büszkék lehetünk arra a számtalan nagy múltú épületre, amellyel településünk rendelkezik. Ezeket az értékeket meg kell tudnunk őrizni az utókor számára, így rendelet vonatkozik megóvásukra.

Ennek célja Budakalász településképe és történelme szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása. A település épített értékei a települési közös kulturális kincs részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.

A definíció szerint védett épületek azok az épületek, épületrészek, műtárgyak, berendezési tárgyak, közterületi létesítmények, amelyek történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari, mérnöki szempontból a hagyományos településkép megőrzése szempontjából jelentős alkotások.

  1. védettségi kategóriába sorolt építmények építészeti szempontból különösen értékesek, utcaképet meghatározó kubatúrával és tömegképzéssel építészeti részletekkel rendelkeznek.
  2. védettségi kategóriába sorolt épületek vagy azok egyes részletei építészeti szempontból értékes elemeket tartalmaznak, kubatúrájuk és tömegképzésük illeszkedik a település hagyományához

Fontos tudni, hogy védett épületek esetén, az épületek olyan jellegű átalakítása és bontása, amely megváltoztatja az utcaképet illetve az utcai homlokzatot, még részlegesen sem engedélyezett.

Budakalász Város Önkormányzata éves költségvetésében lehetőséget biztosít a ingatlantulajdonosok számára a település helyi védett épületeinek felújítására. Pályázati összeg ingatlanonként maximum félmillió forint. A pályázatok benyújtási határideje 2017. szeptember 1.

Részletek: http://www.budakalasz.hu/ertekvedelmi-palyazat-2/

Biztatjuk az érintetteket, hogy éljenek a lehetőséggel!