Gallyazás Pomázon

0
462

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek a magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert. Az NGM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint a biztonsági övezetben fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában – az 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél – 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Pomáz területének több pontján olyan növényzet került korábban telepítésre, amely a fent előírt legkisebb távolságon belül helyezkedik el, vagy a későbbi növekedése során ágai az előírt védőtávolságon belülre kerülnének, hátrányosan befolyásolva a villamos elosztó- és közvilágítási hálózat szolgáltatásának minőségét. A föld feletti hálózatok közelében lévő növényzet egyrészről veszélyezteti az üzembiztos működést, másrészről jelentősen csökkenti a közvilágítás hatékonyságát, ezért azok visszavágása, gallyazása vált szükségessé.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a leírtak alapján az ingatlanok előtt lévő – a 0,4 kV-os áramvezetők 1 méteres biztonsági övezetét elérő – fák, tuják gallyazására az ELMŰ Zrt. megkezdte a munkálatokat.

Azoknak a fáknak amelyeknek a törzse közterületen van, Pomáz Város Önkormányzata gondoskodni fog a levágott ágak elszállításáról, amennyiben viszont a fa törzse magántulajdonos kertjén belül található, ez a tulajdonos kötelezettsége, melyet a Hivatal ellenőrizni fog. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 112. §-a alapján ugyanis első sorban a tulajdonost illeti meg a dologgal való rendelkezés joga, azaz a biztonsági övezetet sértő növényzet gallyazásának elvégzésére is az adott növényzet tulajdonosa köteles.)

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az ELMŰ elsősorban a hálózata védelme érdekében tesz beavatkozás, amely nem feltétlenül a kertészeti előírások figyelembevételével történik, így az egyéni kívánságokat nem tudja teljesíteni a lombkorona formájára vonatkozóan.

Kérjük a fentiekkel kapcsolatosan szíves türelmüket és megértésüket!

Pomázi Polgármesteri Hivatal

via: pomaz.hu