Így lehet díjmentesen csatlakozni a közművekhez, mutatjuk a szabályokat!

0
1190
Forrás: Havran Zoltán A gáz-, a villany-, az ivóvíz- és szennyvízbekötéseknél biztosítják a kedvezményeket

Az egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 2017. évi LVII. törvény, valamint az egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról szóló 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 2017. július 1-jétől hatályos szabályai szerint:

Díjmentessé vált

  • a legfeljebb 4 köbméter/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,

  • a legfeljebb 32 Amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,

  • a 32 mm átmérőjű ivóvíz vezeték és a 160 mm átmérőjű szennyvíz vezeték bekötése.

A díjmentesség az elektromos áram, gáz, víz (ivóvíz- és szennyvíz) bekötésekre vonatkozik úgy, hogy a költségmentességet a lakosság és a kis- és középvállalkozások is igénybe vehetik.

A gázcsatlakozásnál elengedik a csatlakozási díjat és a fogyasztásmérő díját, míg árambekötéseknél elengedik törvényi szinten a csatlakozási alapdíjat, a csatlakozóvezeték díját és a fogyasztásmérő díját. Ezen felül gázbekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték nélkül építi ki. A villanyszektorban az eddigi mérték kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet az elosztó társaság ingyenesen biztosít a következők szerint:

Ha kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként

  1. szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter,

  2. földkábel esetén legfeljebb 50 méter hosszúságú közcélú vezeték díjmentes.

Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor

  1. szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,

  2. földkábel esetén legfeljebb 250 méter hosszúságú közcélú vezeték, valamint a transzformátorállomás létesítése díjmentes.

Az ivóvíz és szennyvíz bekötéseknél díjmentessé vált az igénybejelentés elbírálása, a tervegyeztetés, az adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra, annak felszerelése és a nyomáspróba.

Az ún. fogyasztói vezetékre és felhasználói berendezésekre a díjmentesség nem vonatkozik. Általános szabály szerint fogyasztói vezetéknek minősül a szolgáltató által telepített mérőórától húzódó vezeték. Nem tartozik emellett a mentesség alá a mellékvízmérő beszerelése.

A díjmentesség nem vonatkozik továbbá a víziközmű társulati tagok tagsági jogviszonyon alapuló fizetési kötelezettségeire, így kifejezetten a víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulásra sem. A díjmentesség meghatározott korlátok között belterületi és külterületi ingatlanokra is vonatkozik.

Az igényeket a területileg illetékes földgáz és villany elosztó társaságnál, illetve víziközmű szolgáltatónál kell bejelenteni. Bejelentéskor a 2017. évi LVII. törvényre kell hivatkozni. A szolgáltató eljárásával szemben az első fokú fogyasztóvédelmi hatóság feladatát ellátó járási hivatalokhoz, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz lehet fordulni.