Lakossági fórum 2. – Településképi Arculati Kézikönyv Piliscsabán

0
753

Hirdetmény Piliscsaba Város Településképi Arculati Kézikönyve és Rendelete elkészítésének partnerségi egyeztetéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 5/2017. (III. 24.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Piliscsaba Város Önkormányzata elkészítette a településképi arculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelet (TKR) tervezetét.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény megjelenésével Önkormányzatunk törvényi kötelezettségévé vált a TAK és TKR elkészítése 2017 szeptember 30-ig.

A TKR az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására, és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A TKR szakmai megalapozása érdekében TAK-ot kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes városrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A TK és TKR elkészült tervezetével összefüggő észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik velünk a megrendezésre kerülő második lakossági fórumon, amely 2017. augusztus 22-én 19 órakor kerül megtartásra a Klarissza-Házban (2081 Piliscsaba, Templom tér 9.). Észrevételeiket a lakossági fórum után még 8 napig (2017. augusztus 30-ig) írásban is megtehetik Piliscsaba Város Önkormányzata címére (2072 Piliscsaba, Kinizsi Pál u. 1-3.) megküldött levelükben, illetve Marthi Zsuzsa főépítész számára elektronikusan megküldve a foepitesz@piliscsaba.hu email címre. A lakossági fórumon tárgyalni kívánt dokumentumokat a www.piliscsaba.hu oldalon augusztus 14-étől megtekinthetik.

A fent megadott alkalmon és a honlapunkon kívül még a „Településképi Arculat – Piliscsaba” facebook oldalon is tájékozódhat. Kérem, tartson velünk!

Piliscsaba, 2017. augusztus 14. (Farkas András / polgármester)

Településképi Arculati Kézikönyv 2016 Piliscsaba

 

A Település Arculati Kézikönyv letöltéséhez kattintson ide!