Tájékoztató a behajtási rendelet módosításáról Nagykovácsiban

0
688

Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete 2016. szeptember 22-i ülésén fogadta el a Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2016. (IX. 23.) számú rendeletet. A rendeleti szabályozásban Nagykovácsi közigazgatási területére korlátozott forgalmú övezetek (zóna) kerültek kialakításra, 7,5 tonna, valamint 3,5 tonna össztömeg megjelöléssel.

A rendelet 5. § (4) bekezdése rögzíti, hogy „Amennyiben bizonyíthatóan a behajtási engedélyt kérő a korlátozott forgalmi övezetben az útban, vagy annak tartozékában kárt okoz, az okozott kár összegét köteles a kártérítésre vonatkozó szabályok szerint megtéríteni.”

Gyakorlati tapasztalatok indokolják, hogy már a kérelem benyújtásakor célszerű felhívni az engedélykérők figyelmét a kártérítési felelősségre, ezért a Képviselő-testület a rendelet mellékletében lévő kérelem nyomtatvány módosításáról döntött a 2017. szeptember 21-én tartott ülésén.

Ezúton is felhívnánk az engedélykérő építtetők és fuvarozással foglalkozó vállalkozók figyelmét, hogy engedély kérelmük benyújtások megjelölt úticél szerinti zónába kaphatnak behajtási engedélyt. A 3,5 tonnás zónába történő behatás csak akkor történhet, ha úticélként, célállomásnak a zónában lévő címet jelölték meg. Az éves behajtási engedéllyel rendelkezők is csak abban az esetben hajthatnak be a 3,5 tonnás zónába, ha úticéljuk a 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetben van, ennek igazolására ellenőrzéskor a kitöltött szállítólevél bemutatása nyújt igazolást. Mivel hivatalunkba több jelzés érkezett a KRESZ és az önkormányzati szabályok megsértéséről, így az elkövetkező időszakban gyakoribb ellenőrzésre számíthatnak a zónákba behajtók.

A 3,5 tonnás zóna elkerülésére a közlekedési szabályok betartásával a mellékelt ábrán látható kerülő útvonalat javasoljuk használni.