Síkosságmentesítés, zöldhulladék, avarégetés

0
683

Tisztelt Piliscsabai lakosok!

Az ősz beálltával és a tél közeledtével az alábbiakban két fontos kötelezettségre hívjuk fel figyelmüket:

Karbantartás, tisztántartás és síkosságmentesítés

Az ingatlanok előtti járda, járdaszakasz, illetve járdahely állandó tisztántartásáról, a síkos járdaszakasz csúszásmentesítéséről, a járda locsolásáról, portalanításáról, gyomtalanításáról az érintett ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Az ingatlan tulajdonosa az ingatlana előtti ároknak, megfelelő méretűre kialakított áteresznek, csatornanyílásnak a tisztántartásáról, az üledék és hordalék-lerakódás eltávolításáról, valamint a felszíni víz akadálytalan lefolyásáról is köteles gondoskodni. Az ingatlan tulajdonosa köteles a közterületet az út középvonaláig tisztántartani. Közutak mentén az ingatlan tulajdonosa köteles rendszeresen gondozni a füvesített részt és a fákat, továbbá az árokból a hulladékot összegyűjteni és elszállítani.

Lehullott levelek, kerti zöldhulladék kezelése, égetése

A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges. A háztartási hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni. A kerti hulladékok égetése mind a háztartási hulladékszállításba bevont, mind a háztartási hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken március 1-től május 1-ig és szeptember 20-tól november 30-ig végezhető hétköznap 14.00 órától este 18.00 óráigszombaton 16.00 órától 18.00 óráigÜnnepnapokon és vasárnap az égetés szigorúan tilos. A növényi hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett történhet. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot. (PVC, gumi, egyéb veszélyes hulladékok stb.) Füstköd riadó elrendelése esetén a kerti hulladék égetése szigorúan tilos!

Köszönjük együttműködésüket!

Faragó Péter István
mezei őrszolgálat, közterület-felügyelet
farago.peter@piliscsaba.hu
+36-70-456-5514