Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Piliscséven a 2018/2019-es tanévre

0
471

“A” típusú pályázatot nyújthat be a szociálisan hátrányos helyzetű hallgató, aki
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterképzésben folytatja
tanulmányait.

“B” típusú pályázatot nyújthat be az a szociálisan hátrányos helyzetű utolsó éves
érettségi előtt álló középiskolás, aki a 2018/2019 tanévben teljes idejű (nappali
tagozatos) alapképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kíván részt venni.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva Piliscsév Község Önkormányzatánál (Piliscsév, Béke u. 24.) kell benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

A pályázathoz papír alapon mellékelni kell a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről szóló igazolást
(igazolásokat). /Jövedelem igazolására elfogadható dokumentumok: munkáltatói
jövedelemigazolás, nyugdíjas szelvény, az alkalmi munkából származó jövedelemre
vonatkozóan, illetve ha nem rendelkezik semmiféle jövedelemmel személyes
írásbeli nyilatkozat./ Továbbá mellékelni kell a pályázó szociális rászorultságát
igazoló dokumentumokat is.

A pályázat benyújtásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azon pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe.