Pályázati felhívás a Vörösvári Búcsú körhintás részének megszervezésére

0
982

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának polgármestere a közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelet alapján, átruházott hatáskörben pályázatot hirdet a Pilisvörösváron, 2017. augusztus 11-14 között, a Vörösvári Napok keretében megtartandó hagyományos VÖRÖSVÁRI BÚCSÚ megrendezésére (körhintás, vurstli).

A búcsú helyszíne: Pilisvörösvár, Kacsa-tóval szemben lévő terület, mellékelt helyszínrajz szerint

Pályázati feltételek:

A nyertes pályázó a pilisvörösvári Kacsa-tóval szemközti cca 6000 m2-nyi tágas üres területen körhinták és egyéb szórakoztató eszközök kihelyezésére nyer jogot 2017.08.11 – 2017.08.14-ig.

A megrendezésre irányuló írásbeli szándéknyilatkozat benyújtása a Polgármesteri Hivatal Iktatójába, személyesen vagy postai úton (lezárt borítékban), 2017. április 26-án 12,00 óráig lehetséges, az alábbi tartalommal:

– pontos összeg megjelölése a kizárólagos rendezési jogosultság megszerzésének ellentételezéséért, melynek összege minimum bruttó 2.000.000 forint,
– pontos összegek megjelölése a kőrhinták és egyéb szórakoztató berendezések garantált igénybevételi díjairól
– írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat arról, hogy a körhinták és egyéb szórakoztató berendezések igénybevételi díjai maximálisan az 1. mellékletben szereplők szerint lehetnek.
– írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat 200.000 forint kaució megfizetésére, illetve az engedély megszerzésig annak átutalása,
– nyilatkozat a közművekkel szükséges szerződések megkötéséről (zárt konténeres szemétszállítás, mobil WC-k (3 db), víz, áram) és ezek költségeinek vállalásáról,
– a tárgyi búcsúterület birtokba vételének és visszaadásának pontos időbeli megjelölése (augusztus 7-18 között),
– a Búcsú megrendezéséhez szükséges valamennyi engedély másolata,
nyilatkozat a Búcsú jogszabályszerű megrendezési feltételeinek biztosításáról,
– korábbi, hasonló jellegű rendezvények megszervezéséhez kapcsolódó referenciák csatolása,
– teljes körű felelősségvállaló nyilatkozat a búcsúval kapcsolatosan történő esetleges balesetek, szabálytalanságok, káresemények, rongálások rendkívüli események ügyében,
biztosítás megléte.

Egyéb pályázati feltételek:

– A pályázó a pályázat benyújtásával jelen felhívásban meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.
– A pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség a pályázót terheli, amely költségek megfizetésére az Önkormányzat nem kötelezhető.
– Az Önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy egyik benyújtott pályázat alapján se kössön szerződést.
– Az Önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen pályázati felhívás alapján beérkezett pályázatok közül az általa kiválasztott egy vagy több pályázóval a pályázatban foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen.
– Az Önkormányzat a pályázatok elbírálásáról hozott döntéséről a pályázókat írásban értesíti.
– A pályázat határidőben történő beérkezéséért és átadásáért a pályázó felel.
– Nem részesülhet közterület-használati engedélyben olyan személy, illetve vállalkozó, aki ellen korábban az Önkormányzat büntetőjogi vagy szabálysértési eljárást kezdeményezett.
– Pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy meghatározza a ténylegesen felállítandó eszközök fajtáját, kizárva az azonos vagy jellegében hasonló eszközöket.
– Az eszközökön, hinták környékén, a vurstli egész területén kizárólag egyfajta zene szólhat, melyet a pályázó képviselője határoz meg és szabályoz, saját felelősségében.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani, melyen kizárólag a következő szöveget kell feltüntetni: “Pályázat a 2017. évi Búcsú körhintás részének megrendezésére. – Csak az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel!”

Eredményhirdetés: 2017. május 10-én 14:00 órakor.

A pályázatnak az a pályázó lesz a nyertese, aki a rendezési jogosultság ellentételezéséért a legmagasabb összegű ajánlatot adja, és ugyanakkor a körhinták és egyéb berendezések igénybevételi díját a legalacsonyabb árszinten tartja.

A pályázat nyertesét az Előkészítő és Bíráló Bizottság javaslata alapján a polgármester választja ki.

A pályázat nyertese jogosultságot szerez arra, hogy a közterület-használati engedély iránti kérelmet benyújtsa. A kérelemhez csatolni kell minden olyan mellékletet is (közműnyilatkozatok, engedélyek, stb.), melyek meglétét a pályázati anyagban vállalta.

Amennyiben egyesületi formában történik a pályázat benyújtása, akkor az egyesület által részt vevő vállalkozások neve, illetve a rendezvényen megjelenő hinta megnevezését is kérjük szerepeltetni a pályázatban.

A pályázati kiírás és kötelezések nem csak az engedélyest kötelezik, hanem az engedélyessel jogviszonyban álló, a helyszínre kitelepülő mutatványosokat is.

Jelen pályázati felhívás nem jelent kötelezettségvállalást az Önkormányzat részéről.

Pilisvörösvár, 2017. március 1.

Gromon István
polgármester

via: pilisvorosvar.hu