Tájékoztató az utcanevek rendezéséről Pilisvörösváron

0
258

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó címadatbázissal. Ez nagyon sok problémát okozott mind a lakosság számára a lakcímügyintézések során, az igazgatási szerveknek (tűzoltók, rendőrség, mentő stb.) a közigazgatási feladatok ellátásakor, valamint a közszolgáltatóknak, feladatuk teljesítése közben. Ennek a problémának a megoldásaképp a jelenleg különböző hatóságoknál, párhuzamosan nyilvántartott címadatoknak egyetlen nyilvántartásba történő egyesítésével a Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR) létrehozásáról döntöttek.

A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek, és minden hatóság ezt az – azonos adattartalmú – nyilvántartást használja. A házszámok, utcanevek rendezésének folyamata Pilisvörösváron évekkel ezelőtt kezdődött meg, a központi címregiszterrel kapcsolatos előírások meggyorsították a házszámozási folyamatot.

A fentiek kapcsán szükségessé vált több eddig névtelen közterület elnevezése, így született az utóbbi időben pl. a Záportározó utca (ami a Kápolna utcával párhuzamosan, a Tó dűlő irányába helyezkedik el), a Kisvasút utca (ami a pilisvörösvári vasútállomással párhuzamosan,  a Takarékszövetkezet épületétől indulva a Palánta Iskola és az Elmű-kirendeltség felé vezet), valamint a Városliget sétány elnevezés (ami a Bányató utca folytatásaként a Kacsa-tó mellett halad el a tavalyi évtől a Vörösvári Napok rendezvény helyszínéül szolgáló területen).

A külön szintű vasúti átjáró megépítése kapcsán történt telekalakítások, kisajátítások következtében szükségessé vált a Bécsi út újra számozása is, ill. a helyrajzi számos címek házszámokra módosítása.  A többéves házszámozási folyamat a végéhez közeledik. A jogszabályi előírások végrehajtása miatt számtalan ingatlan kapott új házszámot, és sajnos ezzel sok esetben bosszúságot okoztunk az ingatlantulajdonosoknak.

A Központi Címregiszter kialakítása során tanúsított megértésüket, türelmüket ezúton is köszönjük. A házszámozási folyamattal kapcsolatos kérdéseiket a Műszaki Osztályon dolgozó Johnné Toldi Tímeának tehetik fel. (330-233/153 mellék)

via: pilisvorosvar.hu