Tegyünk róla, hogy ne legyen parlagfű

0
391

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: “A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki.

A fentiek alapján felkérem a lakosságot, hogy a parlagfű irtási kötelezettségüknek tegyenek eleget.

Magyarországon a parlagfű általában március végén kezd kelni, majd áprilisban már tömegesen jelennek meg a kicsi, néhány leveles növénykék. A kifejlődött növények legintenzívebb növekedési időszaka júniusra esik, majd ezt követően a virágzat képzésére kezdi fordítani energiáit. Az allergia szempontjából veszélyt jelentő porzós virágok jelennek meg előbb, július első felében, majd július végétől megindul a pollenszóródás, mely még ősszel is tart, és amely során a virágpor a légáramlatokkal akár száz kilométerre is eljuthat. Ebből egyértelműen következik, hogy a védekezést a virágzás előtti időszakra kell időzíteni. A már virágzó parlagfű kézi eltávolítása, akár gyomlálással vagy kapálással, kaszálással rendkívül kockázatos, ugyanis a nagy tömegű virágpor allergiát okozhat a korábban nem érzékeny emberek esetében is. A kifejlett növények gyomirtó szeres kezelése pedig lehet, hogy már nem nyújt kielégítő eredményt, így a korai védekezés hangsúlyozása különösen fontos.

A Polgármesteri Hivatal jogosult belterületen, a parlagfüves ingatlanokon a helyszíni szemlét megtartani, majd a parlagfű észlelése esetén az azonnali közérdekű védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantulajdonost terhelik. A parlagfű észlelése esetén külön felszólításra nincs lehetőség, azonnal el kell rendelni a kényszerkaszálást. A Polgármesteri Hivatal által elvégzett kényszerkaszálás után a Pest megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szabja ki a parlagfű bírságot. Ez a hatósági jogkör nem tartozik a település jegyzőjéhez. Ezúton kérek minden földhasználót, hogy- az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos gyommentes állapot fenntartását.

Az Önkormányzat részben a Városgondnoksági és Műszaki Osztályokon keresztül, részben versenyeztetési eljárás keretében megkötött vállalkozási szerződés alapján évi kétszeri, esetenként háromszori kaszálással parlagfű-mentesítési kötelezettségének eleget tesz az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon. A közterület-felügyelők hetekkel ezelőtt kezdték meg a parlagfűvel szennyezett belterületi ingatlanok felmérését.
Jogkövető magatartásukat megköszönve:

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző