Home Hírek Szentendre Nyílt nap Szentendrén a megújuló építési szabályzattal kapcsolatban

Nyílt nap Szentendrén a megújuló építési szabályzattal kapcsolatban

0
Nyílt nap Szentendrén a megújuló építési szabályzattal kapcsolatban

Szentendre Város Önkormányzat 2017. március 14-én nyílt napot rendez a város megújuló fejlesztési és rendezési terveivel kapcsolatban.

Szentendre Város Önkormányzat 2017. február 13-ai kezdettel hirdette meg a város fejlesztési és rendezési tervei megújításának partnerségi időszakát. Ennek keretében minden érdeklődő számára lehetőség nyílik a Településszerkezeti Terv, valamint Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve véleményezési anyagának megtekintésére és azok véleményezésére. A tervezők és a főépítész felé így a február 28-ai lakossági fórum után a március 14-i nyílt nap keretében is bárki felteheti személyesen kérdéseit, illetve megoszthatja velük véleményét.

A nyílt nap időpontja: 2017. március 14. Helyszín: Szentendre, Városház tér 3. (kis tanácsterem). A nyílt napon az előzetes regisztrációnak megfelelően, konkrét időpontban fogadjuk az érdeklődőket. 

A nyílt nap regisztrációja március 1-jén indul. Regisztrálni a város hivatalos honlapján, online módon lehet, ide kattintva. Az időpontfoglalásról a rendszer visszajelzést ad.

Mint az korábban hírül adtuk, új építési szabályzat készül Szentendrén. A települési fejlesztési és rendezési tervek megújítását komplex jogszabályi változások teszik szükségessé. A korábban elfogadott Településfejlesztési Koncepcióra (TFK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégiára (ITS) alapozottan elkészült a város új településrendezési eszközeinek – Településszerkezeti Tervének (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ), valamint Szabályozási Tervének (SZT) véleményezésre szánt egyeztetési anyaga, melyet az önkormányzat partnerségi véleményeztetésre bocsájt. (A város honlapja általános áttekintést ad a stratégiai dokumentumokról.)

A településrendezési eljárás véleményezési szakaszában a szabályzattal kapcsolatos partneri észrevételeket, javaslatokat 2017. március 31-ig várjuk.

Akik a megjelölt határidőn belül írásban észrevételt küldenek, azok automatikusan bekerülnek az eljárás partnerlistájába, és értesítést kapnak az eljárás további menetéről.

A partneri vélemények benyújtása az alábbi formában lehetséges:

– Aba Lehel főépítésznek címezve,
– papír alapon vagy a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre való megküldéssel,
– megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail
címét, és lehetőség szerint telefonszámát.