Ilyen képeket készít a véda

0
997

Az alábbiakban ismertetjük, hogy a VÉDA rendszer milyen fotót és milyen információkat rögzít!

A változtatható helyű Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pont (vhKKEP) által készített képfelvételek feliratainak értelmezése

Felvétel készítés helye: Az ellenőrző eszköz felállítási helyére, és nem a képfelvételen látható jármű pillanatnyi helyzetére jellemző adatok.
– lakott területen a helységnév, közterület neve és házszám (ha megállapítható), és/vagy
– lakott területen kívül az út száma, telepítési hely szelvény adatai (kilométer és méter),

Távolság: A lézer jeleket visszaverő felületnek a mérőeszköztől mért távolsága méterben.

ø: A lézer által a fenti távolságban „megvilágított” felület átmérője centiméterben.

Sebesség: A (lézeres) járműsebesség-mérő berendezés által mért haladási sebesség egész számokban, kilométer per óra mértékegységben feltüntetve. A pozitív előjel az ellenőrző eszköz irányába haladó (feléje közeledő), a negatív előjel az ellenőrző eszköztől távolodó járművet jelzi.

GPS: (Global Positioning System: Globális Helymeghatározó Rendszer) koordináták: északi szélesség, keleti hosszúság decimális fokban, mely szintén a műszer felállításának földrajzi helyét jelöli.

Felvétel ideje: Felvétel készítés dátuma, ideje: év-hó-nap, óra, perc, másodperc, tized másodperc. Az Egyezményes Koordinált Világidőre (UTC-re) visszavezethető adat.

Megengedett legnagyobb sebesség: az ellenőrzött útszakaszon az út jellegéből adódó, vagy közúti jelzőtáblával jelzett, személygépkocsira, motorkerékpárra és a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsira (SZGK), illetve egyéb gépjárműre (TGK) vonatkozó megengedett legnagyobb sebesség.

Gyártási szám/Felvétel az.: a vhKKEP gyártási száma 7 db szám karakterrel és a feltüntetett gyártási számú vhKKEP-vel készített képfelvétel egyedi azonosítására szolgáló azonosító.

Markerek: A képfelvétel szélein látható, a képfelvétel belseje felé mutató háromszögek. Az egymással szemben lévő markerek csúcsait összekötő vonalak metszéspontja jelöli a lézer jeleket visszaverő felület elméleti középpontját. A zöld színnel jelzett sávok metszete (zölddel sraffozott terület) jelöli azt a felületet, amelyről a lézernyalábnak legalább a fele visszaverődik. A fehér színnel sraffozott felületen kizárólag a jogsértéssel érintett jármű elemeinek képe és a vhKKEP-hez képest nem mozgó háttér, környezet elemeinek képe lehet látható. Ezen a felületen nem lehet másik mozgó tárgy (jármű) képe, ellenkező esetben nem igazolható, hogy melyikről verődött vissza a mérőjel.

Figyelem! A távolság és idő adatok csak tájékoztató jelleggel kerülnek feltüntetésre. Arra szolgálnak, hogy térben és időben elhelyezhető legyen a jogsértéshez használt jármű, de nem alkalmasak a jármű haladási sebességének kiszámítására.