Öregségi nyugdíj – 2016-os útmutató

0
193

Alaposan megváltozott és még folyamatosan is változik hazánkban a nyugdíjrendszer, a szociális valamint az ellátási rendszer. Egy igazságosabb és sokkal finanszírozhatóbb rendszer kialakítása a döntéshozók célja, de a változásokhoz idő kell. A nyugdíjreform így lépésről lépésre halad. A kormány a nyugdíjba vonulás feltételeit meg fogja változtatni, de a nyugellátás igénylésének a továbbiakban is a szolgálati idő és a korhatár lesz a kiindulópontja.

Mindenki számára természetesen két fontos kérdés van, mikor mehet nyugdíjba és mekkora nyugdíjra lesz majd jogosult. 2016-ban is ez foglalkoztatja azokat, akik már közelednek a nyugdíjas korhoz. A valorizációs szorzó számok minden évben március környékén látnak napvilágot, ekkor készülnek el a táblázatok, ami alapján a nyugdíj kiszámítható.

Milyen jövedelmeket vesznek alapul az öregségi nyugdíj számításánál?

Az  1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 22.§ (1) rendelkezése szerint az 1988. január
1-től egészen a nyugdíj megállapításának napjáig lévő kereseteket lehet figyelembe venni. Most 2016-ban ez azt jelenti, hogy mintegy 28 év munkaviszonyát veszik figyelembe. A számításnál a munkabért és az egyéb jövedelmeket is figyelembe veszik.

 

Mi történik akkor, ha ezen időszak alatt volt olyan időszak, ami nem telt jövedelemszerzéssel?

Természetesen a jogalkotók erre is gondoltak, ezt a Tny. 22.§ (4) bekezdése határozza meg. Minimálisan a kikötés az, hogy az eltelt időszak legalább felében keresettel kell rendelkezni, ekkor állapítható meg öregségi nyugdíj. Ha ez nincsen meg, akkor sincsen gond, mert az 1988. január 1,. előtti legközelebb eső keresettel telt időszakot veszik figyelembe, de itt már csak a minimálbér képezi a keresetet. Azt is úgy, hogy egy napra számítva állapítják meg. Az ellátás kiszámításakor tehát a tényleges kereset és a minimálbérrel pótolt időszak keresete fog összeadódni. Itt azok járnak jól akik, egész életükben a minimálbérhez hasonló összegeket kerestek, akik nem azokat rosszul fogja érinteni, hiszen sokkal magasabb nyugdíjra számítottak.

Az ONYF honlapján már kalkulátor is segíti az érdeklődőket abban, hogy a körülbelüli nyugdíj összegéről képet kapjanak. Érdemes a kalkulátort használni, hiszen így sokkal nyugodtabban fel lehet készülni az ONYF által meghozott döntésre, amellyel szemben sajnos nem sok vitalehetőség van.

Mikor érdemes beadni a nyugdíj iránti kérelmet?

A nyugdíjkorhatár betöltése előtt már 30 nappal elő lehet terjeszteni az öregségi nyugdíj iránti igényt. Erre az igényérvényesítés szabályai adnak lehetőséget minden nyugdíjba vonulónak. Az igényt írásban és az Ügyfélkapun keresztül is be lehet nyújtani. Az ügyintézés közben, illetve a határozat meghozataláig bármilyen dokumentumot be lehet csatolni kiegészítésként, ez lehet kérelem, okirat, igazolás is.

Mit tehet az, aki nem ért egyet a nyugdíj összegének megállapításával?

A hivatal vagy megállapítja a nyugdíjat vagy elutasítja a kérelmet. A megállapítás ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést minden esetben okiratokkal kell alátámasztani, amelyet írásban lehet megküldeni. Amennyiben az okiratoknak megfelelően kiderül, hogy a hivatal tévedett, akkor módosító határozatban értesíti a hivatal az érintettet. Viszont fontos tudni, hogy a fellebbezés megindításától függetlenül a nyugdíj folyósítása el fog indulni. Ha az derül ki, hogy a nyugdíjnak magasabb az összege, akkor a folyósítás napjáig visszamenőlegesen ki fogja fizetni a hivatal. Még azonban a másodfokú határozatot is módunkban áll megtámadni, erre már 30 nap áll rendelkezésre.

A nyugdíjfolyósítás közben sokszor előfordul olyan eset, hogy bizonyos iratok előkerülnek, amelyek fontosak lettek volna a nyugdíj kiszámításához. Ilyenkor egy felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, amely talán sikeresen pozitív irányba tolja majd a havi nyugdíjellátás összegét.