Özvegyi nyugdíj – 2016-os útmutató

0
421

Az özvegyi nyugdíj ma több embert érint, mint valaha. A számok elkeserítőek. A 2011-es adatok alapján majdnem 1 millió özvegy él Magyarországon. Az özvegyi nyugdíj megszerzése érdekében nagyon fontos a kapcsolódó jogszabályokkal tisztában lenni és ismerni az igénylés menetét.

Az özvegyi nyugdíj már nagyon régóta létezik hazánkban, közel 100 éves múltra tekint vissza. A régi időkben azért kapták a nők férjük halálakor, mert ők egyáltalán nem dolgoztak. Az egyetlen és legfontosabb szerepük a családban a háztartás teljes vitele volt. Azaz főztek, mostak, takarítottak, ellátták a gyerekek körüli teendőket.

Ma nem nagyon vannak tisztában azzal az özvegyek, hogy nem azért kapják a nyugdíjat, mert meghalt a házastársuk. Sokakat megtéveszt az ellátás megnevezése is. Az özvegyi nyugdíj abban az esetben jár, ha az özvegy önhibáján kívül nem tud a férje halála után sem magáról sem a gyermekekről gondoskodni és a megélhetésük hatalmas veszélybe kerül. Erre dolgozták ki a tulajdonképpeni özvegyi nyugdíjat.

A mai özvegyi nyugdíjszabályok szerint, akinek több mint 10 évük van, hátra a saját nyugdíj idejükből nem kaphatnak özvegyi nyugdíjat. Így ebben a felvetésben és értelmezésben talán ez már érthető is. Ők viszont felvehetik az ideiglenes özvegyi nyugdíjat. Ez pontosan arra az időszakra elegendő, amíg a család talpra áll a sokk után.

Özvegyi nyugdíj feltételei, kinek jár a nyugdíj?

Összegezve akkor 3 esetben tudják az özvegyek a teljes özvegyi nyugdíjat megkapni:

  • öregség miatt
  • megváltozott munkaképességük miatt
  • gyermeknevelés következtében

Nagyon fontos azzal tisztában lenni, hogy nem a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság fogja megküldeni a határozatot az özvegyi nyugdíjról, hanem azt mindig igényelni kell. Erre sok esetben a temetkezéssel foglalkozó cégek is figyelmeztetik az özvegyeket, de azért nem árt ezt is tudni. Némely vállalkozónál még formanyomtatvány is megtalálható, amely segítséget nyújt az ügymenet elindításában.

Ideiglenes nyugdíj

A halál időpontjától számítva csak 1 éven keresztül folyósítható. A nyugdíj összege annak a nyugdíj összegnek a 60%-a amely az elhunytat megillette, vagy megillette volna ha betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt. Az ideiglenese nyugdíj kérelem beadása minden költségtől mentes. Azok az özvegyek, akik már részesülnek nyugdíjban a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz fordulhatnak a kitöltött űrlappal. Azok, akik még semmilyen nyugdíjcélú ellátásban nem részesültek 2015. április 1-től a fővárosi és megyei kormányhivataloknál érdeklődhetnek, ide nyújthatják be a szükséges dokumentumokat.

Rendes özvegyi nyugdíj

A rendes özvegyi nyugdíjat akkor lehet igénybe venni, ha az igénylő, azaz az özvegy betöltötte a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt, megváltozott munkaképességű vagy árvákat nevel és árvaellátásra jogosult. A megváltozott munkaképességet szigorúan vizsgálják az özvegyi nyugdíj megállapítása előtt. van egy fontos kitétele a törvénynek, amely felett sokak szeme elsiklik. Ha a 3 feltétel közül bármelyik a haláleset óta eltelt 10 éven belül bekövetkezik, akkor szintén fel lehet venni az özvegyi nyugdíjat.

Nagyon fontos! A rendes özvegyi nyugdíjra csak akkortól lehet jogosult valaki, ha a hatályos jogszabályok szerint ő maga is betölti a nyugdíjkorhatárt. Érdemes azonban a nyugdíjra való jogosultságot akkor is bejelenteni, kérelmezni, ha a haláleset időpontjában hatályos nyugdíjkorhatárt töltötte be az özvegy, mert azt is elképzelhető, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a helyzetére tekintettel elfogadja azt a korhatárt is és megállapítja a rendes özvegyi nyugdíjat.

Meddig jár az özvegyi nyugdíj?

A rendes özvegyi nyugdíj megszűnik:

  • ha az özvegy férjhez megy vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít, mielőtt betöltené a rá eső és irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
  • ha már nem megváltozott a munkaképessége, azaz a károsodás mértéke kevesebb, mint az 50%
  • ha már nem kapja az árvaellátást, amelyet az elhunyt jogán eddig kapott

Az özvegyi nyugdíj összege

  • 60%, annak a nyugdíjnak az összegéből, amely az elhunytat megillette volna halála pillanatában öregségi nyugdíjként (kitétel: nem töltötte be az özvegy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, nem kap rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot)
  • 30%, annak a nyugdíjnak az összegéből, amely az elhunytat megillette volna halála pillanatában öregségi nyugdíjként, ha az előző pontban felsoroltak bármelyike megilleti.

 

Nyugdíjszámítással és egyéb nyugdíjjal kapcsolatos témákban nyújt útmutatást a 40Plus nyugdíj rovata.