Home Hírek Pilisszántó A pilisszántó Csillagösvény – Bevezető gondolatok

A pilisszántó Csillagösvény – Bevezető gondolatok

0

Az utóbbi évek agglomerációs ártalmaitól, a Pilisért aggódók elhatároztuk, hogy kerítést húzunk a Pilis elé. Nem szögesdrót védelemre gondoltunk, hanem erkölcsi kerítésre. Kerítést oda szoktak húzni, ahol valamilyen értéket szeretnének megvédeni az utókor számára, a modernizáció pusztításától. Olyan erkölcsi védelem, mint amely Pilisszántó címerében rejtőző szimbólumainkban őseink üzenetét kaptuk, és amely eddig sikeresen őrködött falunk felett
Címerünk pajzs alakja védelemre van kiképezve, de a mi védelmünket nem kard, tőr, vagy egyéb ölő eszközzel, hanem a két betlehemi csillagunk erkölcsi szellemiségével, és az élet teremtését, és tiszteletét, az élet kenyerét szimbolizáló három búzakalász életszeretet erejével kívánjuk megoldani.

Áldott hely ez a Pilis. Itt az ember, szemét lehunyva, szívével tudja látni a világot. A régi kőbányából kialakított Szántói Szikla Színház produkciói a „Pilist Tisztelni Jöjjetek” fővédnök címet kapták. A rendezvénysorozattal emléket kívántunk állítani őseinknek, felhívni a figyelmet arra a szellemiségre, amely a hegység történelmi egyéniségéből fakad, és mint egy territóriumot jelezni, hogy a hegység foglalt, ide más ideológia nem fér be. A színház bejárata egy hatalmas fából faragott Pilis Kapu, amely akkor „jelez”, ha a rajta átmenő látogató nem tartja magát a kapu felirataihoz. A kapu Bistuc József, és Vacsi László adománya. A bejárat mellett áll a kopjafa, melyet Csíkszereda ajándékozott. Ugyanitt egy sziklára erősítve egy Wass Albert emléktábla jelzi, hogy az országban először ebben a színházban mutattuk be 2003-ban Csabai János rendezésében a két Wass Albert regény színpadi változatát, az „Elvásik a verescsillag” és a következő évben az „Ember az országút szélén” színdarabot, megható körülmények között, megható sikerrel.
A kápolnához, és Pilis Keresztjéhez, az egykor mészégetéshez szükséges mészkövet bányászó szántói férfiak által kitaposott ösvényen lehet feljutni. Hogy az idelátogató ne csak fizikailag jusson el a Boldogasszonyhoz, hanem érzelmileg is, ismernie kell a hozzávezető ősi történelmi utunkat. Tudja meg mit jelentett nekünk Boldogasszonyunk több ezer éves múltunkban. Ezért arra gondoltunk, mintegy kálvária mintájára, stációkat állítunk az ösvény mentén azzal a különbséggel, hogy itt most ne a fájdalmas szenvedés öntse el az idelátogató szívét, hanem a történelmünk dicsőséges állomásai buzdítsák hazafias öntudatra azokat a társainkat, akik nemzeti értékeinket itt a Pilisben keresik. Mi a megfosztott múltú Nimród unokái keressük származásunk gyökereit. Újszerű és izgalmas foglalatosság lett ez mostanság, de nem a hivatásos szakma körein belül, hanem történelmünk szétzúzott, üszkös romjain botladozó egyszerű kultúrkincs keresők, akiket a haza szeretetéből fakadóan, történelmünk megismerésének vágya fűt.
Falunkat valamiért szereti a hetes szám. Hét zarándokkeresztünk van, hét Szántó nevű település van az országban, hét szlovák nemzetiségű falu fekszik közvetlenül a Pilis szárnyai alatt, hét szentkép van a templom boltívére festve, Szent Özséb hetedmagával jött ide, stb. Ezért a Csillagösvénynek elnevezett kaptató mentén hét stációt, szobrot állítottunk tiszteletre méltó történelmi nagyjainkról. Ők heten szakrális vezetőink voltak. Mint ahogy ezen a helyen a kápolna és a kereszt esetében, úgy most is alapfeltétel volt, hogy a szobrok csak adományból ill. felajánlásból készülhetnek el.
Smídt Róbert fafaragót a visszapillantó tükörjére akasztott rózsafüzér sorsszerű véletlenje küldte nékünk felvidékről, Szőgyénből, egy Kormorán jótékonysági koncert csalogatására, aki aztán bebizonyította, hogy nem csak kezével, hanem szívével is tud faragni. Nem anyagi haszonért, hanem felajánlásból, az ügy szeretetéért, anyagáron. Robi negyedévente csak egy szobrot tudott felvállalni, így az év minden napfordulójára jutott egy. Az első három szobor, Nimród, Atilla, Árpád, kronológiai sorrendben épült 2007-ben. Mivel a 2008-as esztendő Mátyás, és a Pálosok éve volt, kezdtük az évet Hunyadi Mátyással, és zártuk a házigazda Szent Özsébbel. A két közbülső napfordulón pedig Szent László, majd Szent István szobra került felavatásra.
A szobrok felavatásának folyamatában, egy számítógép csillagászati programjának, és Szörényi Leventének köszönhetően figyeltünk fel egy különös egybeesésre, ami tőlünk függetlenül jelentkezett. Valahogy pont az aktuális szobor avatásának napján, az égbolt csillagállása épp az aktuális szoborra jellemzően állt fel.
Most, hogy a Csillagösvény elkészült, teljesítettük a feladatot, amelyet a Teremtő Isten bízott ránk. Ami itt létesült az mind az Ő terve volt, nem a miénk, mert kezdettől fogva mindvégig éreztük a jelenlétét. Hitünket a Gondviselés megtapasztalása erősítette meg. Az építés során előfordult minden gond megoldása leegyszerűsödött egy halk köszönetté: tudjuk, hogy megint Te voltál, köszönjük!
Tavasszal még vár ránk egy feladat. Az Orosdy kastély fölött, a hegy barlangjának belsejében megszülető három forrásvíz megtisztítása, ivóvízzé tétele. A barlang szentélyébe Robi, a Pilis testéből kifolyó Élet Vizéhez méltó Boldogasszony szobrot fog faragni, remélhetőleg Nagyboldogasszony napjára.
Egykori polgármesteri legfőbb vágyam, célkitűzésem, a falu erkölcsi pályára való helyezése jó irányba indult. Boldog vagyok, hogy inasa, malterkeverője, kőtörője, talicskázója lehettem a Teremtőnek, aki sok nagyszerű társammal együtt, engem is felhasznált terveihez. Nincs az a jutalom, elismerés, rang, ami felülmúlná ezt a kozmikus belső békét, amely kitölti a lelkiismeretemet. Minden emberi elismerési forma szükségtelenné, és méltóságon alulivá válik ebben a mellkast feszítő belső megnyugvás örömben.
Nagy ajándék az annak, aki tud szeretni, mert aki gyűlöletben él, az lehet hangos, lehet látványos, de valójában halott. Nagy tanulság volt ez a munka számunkra: ha azt akarod, hogy lelkiismereted legyen nyugodt, és örömmel teli, tedd a jót másoknak, önzetlenül.
A szerető ember megosztani kívánja örömét, mert az így szaporodik, és ettől válik boldoggá, mint ahogy én is szeretném megosztani veletek az enyémet.
Boldog vagyok, mert van családom, akit nagyon szeretek!
Boldog vagyok, mert van szülőfalum Pilisszántó, amely nekem legszebb a Földkerekségen!
Boldog vagyok, mert nem vagyok hazátlan. Ez az én hazám!
És boldog vagyok, mert van Istenem! Igyekszem, hogy Ő se tagadjon meg engem, amikor eljön az ideje.
A Boldogasszony szeretetével búcsúzom, az én Jó Istenem áldjon meg mindnyájatokat!

Pilisszántó 2008. december. 21. Szőnyi József
30-268 5953
Pilisszántóért Egyesület