Üzletek – Szakemberek

My bookmarks Print listing Add Bookmark Save listing in PDF

Szent András Általános Iskola – Szentendre

0.00
  1. Home
  2. » Szent András Általános Iskola – Szentendre
Cím:
Bajcsy-Zsilinszky utca 4., Szentendre 2000
Leírás:

Az iskolánk pedagógiai programjának kiemelt területe a hitéletünk mellett az ének-zene:

Az 1.-6.évfolyamon „a-b-c” osztályokból zenei készségük alapján válogatva, heti 1-1 órában bontva énekkaron, ill. liturgikus szolgálaton vesznek részt a tanulók.  Így kik énekkel (misék, koncertek, versenyek), kik pedig imákkal, történetekkel, egyházi ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozásokkal, közösségi programok szervezésével, karitatív munkával szolgálják az Urat.
Kiemelten kezeljük az idegennyelv oktatását: 4.évfolyamon heti 2, 5-6.évfolyamon heti 3 és 7-8.évfolyamon heti 4 órában csoportbontásban tanulnak angolt, vagy németet a hozzánk járó tanulók.

Kiemelt célunk a nemzeti kultúránk megőrzése, továbbadása, ezért alsó tagozaton heti 1 órában néptáncot, népi játékokat tanítunk.

Fontosnak tartjuk a tanulók illem és tánckultúrájának kialakítását, ezért  felső tagozaton heti 1 órában közösségi , ill. társastáncot oktatunk.

Kiemelten kezeljük a tehetséges tanulókat, akiket nagyon sok tanulmányi és sportversenyre készítjük fel.  A lemaradókra is odafigyelünk, nemcsak korrepetáljuk őket, hanem szükség szerint heti rendszerességgel fejlesztő pedagógusok foglalkoznak velük.

A helyi tantervünk a katolikus kerettantervre épül.

Alsó tagozaton 1 vagy 2 tanítós rendszerben tanulnak a gyerekek hittan, néptánc, majd 4.-től az idegennyelv szaktanári betanítással. A felső tagozaton szaktanári rendszerben tanítunk.

A délutáni foglalkozásokat 16 óráig szervezzük, minden alsós osztályban 1-1 napközis csoport, a felső tagozaton 2 tanulószoba működik. Tanórán kívül az iskolában nagyon sok egyéb foglalkozásba lehet bekapcsolódni. pl.rajz, kerámia, tűzzománc, kézműves szakkörök, tantárgyakhoz kapcsolódó (magyar, színjátszó, matematika, kísérletező, fizika) szakkörök, sportkörök, de szolfézst és hangszeres órákat is tart a zeneiskola.

Iskolán kívüli programjainkra (családos kerékpártúra, kirándulások, jótékonysági est és bál, szülő suli, zarándoklat és keresztút) szeretettel várjuk a szülőket is.

Kategória:   
Kapcsolat
Telefon: 26/310529

Send message to listing owner